text2.png

20-21 Mawrth

Ymunwch yn y sgwrs, dewch i arwain, dychmygu a gweithredu dros ddyfodol Cymru.

NERTH GWLAD, EI GWYBODAETH

SAFLE’R ŴYL

PRIF OFOD

Y gofod digidol lle gallwch chi ymuno

yn y sgwrs ar Gymru.

Y gofod cymdeithasol ar gyfer DJs, cyfarfod pobl

newydd a threulio amser efo ffrindiau.

Y BIG TOP

GOFOD CYMDEITHASOL

Darlun o Gymru yn Rhydd o Ragfarn

20ed MAWRTH 2021

19:30 / Première / Casgliad o Ffilmiau Byrion gan Gavin Porter (Prif) Safle’r Ŵyl

20:03 / Set DJ / Monique B The Big Top (Gofod Cymdeithasol)

21ain MAWRTH 2021

10:00 / Agoriad YESTIVAL efo Sarah McCreadie (Prif) Safle’r Ŵyl

10:30 / Cymru Cyfartal: Trafodaeth Panel efo Eddie Butler (Prif) Safle’r Ŵyl

11:45 / b a k to The Future Cyflwyniad i’r Pecyn Twls Safle’r Ŵyl (Sesiynau)

12.30 / WEN Cymru ar Gydraddoldeb Rhyw (Prif) Safle’r Ŵyl

14:00 / Race Alliance Wales: Mae Bywydau Du o Bwys yng Nghymru (Prif) Safle’r Ŵyl

16.00 / Stonewall Cymru. Darllenwch Bopeth:Gofod i Leisiau LHDTC+ yn y Cyfryngau Cymraeg (Prif) Safle’r Ŵyl

19.00 / b a k to The Future: Cyflwyniad i’r Pecyn Twls Safle’r Ŵyl (Sesiynau)

20.00 / Cefnogwyr Peldroed Dros Annibyniaeth yn Cyfarfod Big Nev (Prif) Safle’r Ŵyl

21.00 / Comedi: Stand-yp dros Gymru (Prif) Safle’r Ŵyl

50,000 DROS ANNIBYNIAETH

Rydym am greu mudiad torfol o bobl sydd wedi gwneud yr addewid i bleidleisio "Ie" dros annibyniaeth i Gymru mewn refferendwm. Beth am fod yn 1 o'r 50,000 o bobl sy'n barod i ymrwymo i bleidleisio dros Gymru annibynnol?

sutun1.png

© 2021 YesCymru

YestivalSütun2.png
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon