Amseroedd i nodi

Trafodaeth ar sut y gall ein heconomi ddileu tlodi a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a cholli natur yn y dyfodol.

10.00 - 10.30

10.30 - 11.45

11.45 – 12.00

12.20 - 13.35

13.35 - 13.50

14.10 - 15.25

15.25 – 15.40

16.00 - 16.30

16.30 - 18.00

Croeso

TRAFODAETH TLODI
Trafodaethau gyda  Ellie Harwood, Hilary Wainwright, Russell Todd, Shavanah Taj, 

Crynodeb

TRAFODAETH HINSAWDD
Trafodaethau gyda Donal Whelan, Duncan Fisher, Katie Gallogly Swan, Rajsri Saikrishnan, Sam Ward

Crynodeb

TRAFODAETH ARIAN
Trafodaethau gyda  Ben Arc, Mark Hooper, Justin Peter-Lilly, Tegid Roberts.

Crynodeb

Rhwydweithio ar Spatial

Set DJ  ar Spatial